Polityka prywatności

Informacje prawne | TOS

corano-jewels.com jest marką komercyjną

« Corano Jewels” jest zastrzeżonym znakiem towarowym

Hosting: Gandi.net

ochrona danych

W przypadku braku wyraźnego sprzeciwu z jego strony, kupującyeur wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zebranych zgodnie z warunkami zamówienia, znajdujących się w kartotece klienta sprzedawcyeur, a także rozpowszechniania tych danych osobom trzecim, pod warunkiem, że powiązanie umowne łączy sprzedawcęeur lub znak Corano Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności, zakupeur ma w każdej chwili prawo dostępu i sprostowania. W takim przypadku musi wysłać swoją prośbę na adres:

Corano Serwis internetowy – ul. Žalgirio 90. Wilno, 09303, LTU

Jeśli chodzi o informacje podane do płatności kartą kredytową, sprzedającyeur gwarantowana przy zakupieeur że nie są przechowywane przez niego ani przez witrynę Corano na koniec opłacenia swojego zamówienia przez zakupeur, z wyjątkiem ich wysokości.

Corano zwraca uwagę użytkowników jego witryny na następujące kwestie:

1 - Dostęp do serwisu:

Uzywaćeur tej witryny potwierdza posiadanie umiejętności i środków niezbędnych do uzyskania dostępu do tej witryny i korzystania z niej. Corano nie ponosi odpowiedzialności za elementy pozostające poza jego kontrolą oraz za szkody, jakie mogło ewentualnie ponieść środowisko techniczne użytkownika.eur a w szczególności jego komputery,eurs, oprogramowanie, sprzęt sieciowy i wszelkie inne materiały wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do usług i/lub informacji lub korzystania z nich. Przypomina się, że dostęp lub nielegalne przebywanie w systemie informatycznym, utrudnianie lub zakłócanie pracy takiego systemu, podstępne wprowadzanie lub modyfikowanie danych w systemie informatycznym stanowi przestępstwo zagrożone sankcją karną. Dostęp do serwisu corano-jewels.com jest bezpłatne. Koszty dostępu i korzystania z sieci telekomunikacyjnej ponosi Klient, zgodnie z warunkami ustalonymi przez jego dostawców.eurs dostępu i działaniaeurs telekomunikacji.

2 - Własność intelektualna: Corano jest właścicielem lub właścicielem praw do wszystkich elementów tworzących tę witrynę, w tym danych i zdjęć. Wszelkie powielanie, reprezentowanie, rozpowszechnianie lub retransmisja, całkowita lub częściowa, zawartości tej witryny w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej i uprzedniej zgody Corano jest zabronione i stanowiłoby naruszenie podlegające karze na mocy artykułów L 335 – 2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej. Znaki edyktueur teren corano-jewels.com i jej produkty, a także logo pojawiające się na stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprodukcja tych marek lub logo, wykonana z elementów witryny bez wyraźnej zgody Corano jest zatem zabronione w rozumieniu art. L 713 - 2 Kodeksu własności intelektualnej.

3 - Zawartość witryny: Corano zastrzega sobie prawo do poprawiania zawartości tej strony w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Ponadto zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia, błędueur lub zaniechania dotyczące zawartości tych stron, a także w przypadku przerwy lub niedostępności usługi.

4 – Linki hipertekstowe: Tworzenie linków hipertekstowych do witryny corano-jewels.com musi podlegać wcześniejszemu zatwierdzeniu edyktueur.

5 – Ciasteczka: Użyjeur jest informowany, że podczas jego odwiedzin w serwisie może zostać automatycznie zainstalowany plik cookie i tymczasowo przechowywany w pamięci lub na jego dysku twardym. Plik cookie to element, który nie identyfikuje użytkownika.eur ale służy do rejestrowania informacji związanych z jego nawigacją na stronie. Zastosowaniaeurstrony potwierdzają, że zostały poinformowane o tej praktyce i upoważniają Corano go używać. Będą mogli dezaktywować ten plik cookie za pomocą parametrów pojawiających się w plikueur oprogramowanie nawigacyjne

6 – Informatyka i wolności: Niniejsza witryna jest przedmiotem zgłoszenia (Francji) do CNIL. Zgodnie z ustawą „Informatique et Libertés” z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami, masz prawo dostępu, modyfikacji, poprawiania i usunięcia danych dotyczących Ciebie. W przypadku jakichkolwiek próśb prosimy o kontakt: Corano obsługa klienta – ul. Žalgirio 90. Wilno, 09303, LTU

CGU (Ogólne warunki użytkowania)
Złożenie zamówienia oznacza pełną akceptację ogólnych warunków sprzedaży określonych poniżej: Zwany dalej znakiem handlowym: CORANO i innieur zamówienia, zwany dalej Klientem Artykuł 1: ZAKRES ZASTOSOWANIA O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, zamówienia podlegają bez wyjątku ogólnym warunkom sprzedaży przedstawionym poniżej, które mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi postanowieniami lub dokumentami pochodzącymi od naszych klientów. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do obecnych i przyszłych stosunków handlowych istniejących pomiędzy: marką Corano i klienta. Każde zamówienie wysłane przez klienta oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Artykuł 2: CENY Ceny wskazane w EurPrzyjmuje się, że kości zawierają wszystkie podatki, z wyłączeniem kosztów wysyłki. Marka zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, w zależności od warunków ekonomicznych lub regulacyjnych. Fakturowanie odbywa się zgodnie z obowiązującą taryfąeur w dniu zamówienia. Wszystkie ceny mogą zawierać błędy.eur jawna typografia.

Artykuł 3: PRODUKTY Zdjęcia produktów pokazane na stronie internetowej marki nie mają charakteru umowy i mogą być modyfikowane w dowolnym momencie na zwykłe żądanie producenta. Podobnie produkty dostępne na stronie internetowej marki objęte są gwarancjami prawnymieurodpowiednich producentów. Zgodnie z prawem biżuteria spersonalizowana lub wykonana na zamówienie nie podlega zwrotowi kosztów, jednak otrzymasz kupon na odpowiednią kwotę.

Artykuł 4: PŁATNOŚCI Cenę należy uiścić przy składaniu zamówienia. Ta ostatnia jest przetwarzana wyłącznie po otrzymaniu i zatwierdzeniu płatności, której można dokonać czekiem, przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem naszego bezpiecznego modułu płatności. W dwóch ostatnich przypadkach dane bankowe klienta nigdy nie są przekazywane marce, lecz przetwarzane bezpośrednio przez obsługę.eur bezpieczne zdefiniowane w tym artykule.

Artykuł 5:

DOSTAWA Produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, zgodnie z warunkami dostawy właściwymi dla danego kraju. Po opuszczeniu magazynu przez zamówione produkty firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za terminy dostaw i ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.eur w kraju dostawy. Terminy dostaw podane są orientacyjnie. Domyślnie przesyłki do klientów są bezpłatne i realizowane przez lokalną pocztę w trybie śledzenia dla następujących krajów: [Zobacz listę krajów*]. Usługa śledzenia przesyłek DHL (za opłatą) oferowana jest również dla kierunków krajowych i międzynarodowych, w zależności od opcji dostępnych w danym kraju. W zależności od wyboru Klienta przesyłki do terytoriów zamorskich lub za granicę realizowane są lokalną pocztą za pośrednictwem międzynarodowego DHL lub przesyłek poleconych, w zależności od decyzji firmy. W przypadku nieoczekiwanego wyczerpania się zamówionego towaru, obsługa klienta niezwłocznie skontaktuje się z klientem, aby poinformować go o możliwym opóźnieniu i dać mu, w razie potrzeby, możliwość anulowania zamówienia i uzyskania pełnego zwrotu kwot. już opłacone, zgodnie z obowiązującymi przepisamieur w kraju dostawy.

Artykuł 6: REKLAMACJE, OKRES ODSTĄPIENIA od umowy Klientowi przysługuje 7-dniowy okres na anulowanie zamówienia po jego otrzymaniu (zwrot towaru w terminieeur oryginalne opakowanie w nowym stanie, wraz z oryginalnym dowodem dostawy i dowodem zwrotu. Po tym terminie zwrot towaru bez wcześniejszej zgody lub specjalnej promocji nie będzie uwzględniany. Koszty zwrotu produktów ponosi Klient (z wyjątkiem erreur od nas: nieprawidłowe odniesienie, erreur wejście). Żaden towar zwrócony za pobraniem nie zostanie odebrany przez nasz serwis posprzedażny. Wszelkie prośby o zwrot, w tym w ramach ustawowego okresu odstąpienia od umowy, należy składać do Name, Activity w formie pisemnej (faks, e-mail, poczta) wyłącznie w celu akceptacji. Wyjątki: zgodnie z art.

Artykuł 7: ZATRZYMANIE WŁASNOŚCI Znak zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, dostarczonego i wskazanego na jego fakturach do momentueur skuteczna i pełna opłata (zastosowanie ustawy nr 80-3355 z dnia 12 r.). W przypadku braku porozumienia w sprawie warunków zwrotu produktów po incydencie płatniczym, można to uzyskać na podstawie zlecenia tymczasowego wystawionego przez Monsieur Prezes Trybunału w Twoim kraju określony w art. 8, któremu strony wyraźnie przyznają jurysdykcję. Koszty generowane przez konieczność odzyskania środków w sporach prawnycheurświadczenie płatne przez klienta (w tym honoraria radców prawnych i odsetki za zwłokę).

Artykuł 8: JURYSDYKCJA, Spór Klienci dokonujący zakupów za pośrednictwem strony internetowej firmy weur odpowiedni język uważa się za zgodny z ustawodawstwem krajueur zamówienie. W przypadku sporu lub sporu dotyczącego postanowienia, rozstrzygane będą wyłącznie sądy właściwe danego kraju, zgodnie z obowiązującym prawem.eur w tym kraju. Ten przepiseure ważne nawet w przypadku postępowania uproszczonego, wniosków incydentalnych lub zaangażowanych wielu stron.

*

 1. Albanie
 2. Bośnia i Hercegowina
 3. Bulgarie
 4. Kanada
 5. Croatie
 6. Danemark
 7. Pays-Bas
 8. Francja
 9. Gruzja
 10. Allemagne
 11. Grèce
 12. hebrajski (Izrael)
 13. Hongrie
 14. Islandia
 15. Irlandia
 16. Włochy
 17. Łotwa
 18. Litwa
 19. Norvège
 20. Pologne
 21. Portugalia
 22. Rumunia
 23. Serbia
 24. Słowacja
 25. Slovénie
 26. Espagne
 27. zamsz
 28. Turquie